Την Τετάρτη 29/1 συνεδριάζει το δημοτικό συμβουλίο Λαγκαδά


Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/1 στις 19.30 μμ. με τα εξής θέματα:

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την:
    1. έγκριση νέας παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον ’ξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και
    2. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου να υπογράψει την τροποποίηση της τροποποιημένης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής.
  2. Λήψη απόφασης επί της από 30-12-2019 ένστασης της εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά», κατά της υπ’ αριθμ. 202/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 338/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  5. Διαγραφή δικαιώματος ενταφιασμού.
  6. Αίτηση Δημοτικού Συμβούλου για μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
Προηγούμενο Εισπρακτική ενόχλησε δανειολήπτρια για οφειλή… 5 λεπτών!
Επόμενο 45 προσλήψεις στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά