Δύο μουσεία θα στεγαστούν στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικά 2.926.402 ευρώ για εκπόνηση μελετών

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικά 2.926.402 ευρώ για εκπόνηση μελετών, έργα αποκατάστασης και νέας χρήσης του εμβληματικότερου κτίσματος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, του κτιρίου Α2, εμβαδού 3.353. 14 τ.μ, στο οποίο θα στεγαστούν το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και το νέο δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά. Πρόκειται για ένα επίμηκες κτήριο, που αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά του μελλοντικού Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά με κύρια όψη στην οδό Λαγκαδά, σπάνιο δείγμα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της ύστερης, «εκσυγχρονιστικής», Οθωμανικής περιόδου της πόλης, λόγω της θέσης, του μεγέθους και της κατάστασης διατήρησής του. Το κτίριο  ισομοιράζεται σε δύο επίπεδα, αποτελεί μέρος ενός κτηριακού συνόλου που σχηματίζουν δύο πανομοιότυπα κτήρια στρατωνισμού, τέσσερις στάβλοι και ένα τέμενος. Στον ισόγειο χώρο του κτιρίου προβλέπονται πολυλειτουργικοί χώροι ιστορικής μνήμης και πολιτισμού που καταλαμβάνουν 1.470 τ.μ., αφιερωμένοι στην Εθνική Αντίσταση και τον προσφυγικό Ελληνισμό, αίθουσες πολιτιστικών δραστηριοτήτων (περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μουσικών – θεατρικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών συμβάντων), μικρό αμφιθέατρο καθώς και κυλικείο των 200 περίπου τ.μ. για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στον όροφο θα φιλοξενηθούν διοικητικοί χώροι 1.670 τ.μ. για την υποστήριξη της λειτουργίας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και για την στέγαση δημοτικών υπηρεσιών. «Δήμος, Περιφέρεια και Κεντρική Διοίκηση, αφουγκραζόμαστε τη δύναμη και τη θέληση των πολιτών και σε αγαστή συνεργασία με τους διοικητικούς και χρηματοδοτικούς θεσμούς που στέκονται αρωγοί και υποστηρικτές του οράματός μας, βάζουμε ουσιαστικά θεμέλια για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Πατάμε σταθερά πάνω στο αρχικό μας σχέδιο, έχοντας πάντα ως στόχο την ποιοτική εξέλιξη της πόλης μας και τον εναρμονισμό  της με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα» σημείωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης.

Διπλή έγκριση χρηματοδοτήσεων για ένα εμβληματικό έργο Η Διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά αξιοποίησε την ευκαιρία, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και συνέθεσε μια πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Διοίκησης για μέγιστη προτεραιοποίηση των έργων που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και την εξέλιξή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Η επιτυχία της διπλής έγκρισης χρηματοδοτήσεων, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση των στόχων για την ανάπτυξη του ΜΠΠΜ και αναλύεται ως εξής: Α. Με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7500/2530/Α3 της 19/11/2018, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ γνωστοποιήθηκε ότι εντάχθηκε η Πράξη «Δημιουργική επανάχρηση Κτηρίου Στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά» και εγκρίθηκε χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ. Το χρηματοδοτούμενο ποσό προέρχεται από τους πόρους του τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας». Εντός του μητροπολιτικού πάρκου θα παραδοθεί το κτίριο αποκατεστημένο και λειτουργικό καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 4.150.000 ευρώ (τα υπόλοιπα θα διατεθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης ή πόρους του Δήμου) και στις δαπάνες περιλαμβάνονται τόσο οι εργασίες συντήρησης του κελύφους όσο και ο εξοπλισμός του μουσειακού χώρου. Υπενθυμίζεται ότι η δράση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, επιτυγχάνεται η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών. Β. Με την υπ΄  αριθ. πρωτ. 119782  της 9/11/2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των 426.402,20 ευρώ για την εκπόνηση των μελετών του έργου «Δημιουργική Επανάχρηση των κτιρίων στρατωνισμού και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά».


Προπαρασκευαστικές ενέργειες και συνεργασίες Να σημειωθεί ότι για την σύνταξη της πρότασης λήφθηκαν υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο ΜΠΠΜ, τα δεδομένα της μελέτης του έργου ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου που προωθείται προς χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και οι απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης που προδιαγράφει τη λειτουργία των Μουσείων Εθνικής Αντίστασης και Προσφυγικού Ελληνισμού στο χώρο του πρώην στρατοπέδου. Υλικό για την σύνθεση της πρότασης αντλήθηκε επίσης από παλαιότερη συνεργασία που είχε αναπτύξει ο Δήμος Παύλου Μελά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Συντήρηση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Μνημείων Πολιτισμού του Α.Π.Θ. και εφόσον η μελέτη του συγκεκριμένου κτιρίου ανατέθηκε σε διεπιστημονική – διατμηματική ομάδα φοιτητών και επιβλεπόντων το έτος 2011 για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η πρόσκληση έδινε τη δυνατότητα υποβολής μη ώριμων μελετητικά προτάσεων υπό την προϋπόθεση ότι οι μελέτες και οι αναγκαίες άδειες θα ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την απόφαση ένταξης του έργου. Αξιοποιώντας αυτή την δυνατότητα η διοίκηση ανέλαβε διάφορες ενέργειες επικοινωνίας και κοινοποίησης των στόχων προς τοπικούς φορείς και φορείς της κεντρικής κυβέρνησης με σκοπό την δημιουργία ενός μηχανισμού που θα μπορούσε να προωθήσει την μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου καθώς και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού του μηχανισμού. Οι ενέργειες αυτές περιλάμβαναν συναντήσεις εργασίας με στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΤΑ που είχαν διαμορφώσει από κοινού ένα πλαίσιο – μηχανισμό υποστήριξης της αυτοδιοίκησης της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΕΣΠΑ 2014-2020. Περιελάμβαναν επίσης κοινή συνάντηση του Δημάρχου και του ΓΓ ΕΣΠΑ στην Αθήνα με τη συμμετοχή στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), συνεργασίες με τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλων φορέων.

Πηγή: www.parallaximag.gr

Προηγούμενο Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο
Επόμενο Σαν Σήμερα: 13 Δεκεμβρίου