Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά, δείτε τα θέματα


Η συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:30

Για την δεύτερη συνεδρίαση του 2020 ετοιμάζεται το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στον χώρο του Δημαρχείου Λαγκαδά, στις 19:30 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά με τα παρακάτω θέματα.

 

1. Κατανομή ποσού 67.134,15 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2. Στήριξη του θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

3. Υλοτομία συστάδων 4η-31-4β του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων.

4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά.

5. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

6. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2020

Προηγούμενο Εργοστάσια καύσης Απορριμμάτων - Οι Δημότες όλου του δήμου Λαγκαδά θα φάνε την ρύπανση!
Επόμενο Παραιτήθηκε ο πρόεδρος των Λουτρών Λαγκαδά