Αστική ευθύνη του ευρύτερου Δημοσίου για ζημίες από την κακοκαιρία


Αστική ευθύνη του ευρύτερου Δημοσίου για ζημίες από την κακοκαιρία
Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

Η έντονη κακοκαιρία αποτελεί παρελθόν, όμως ειδικότερα στη Βόρειο Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τεράστιες ζημιές στην κινητή και ακίνητη περιουσία των πολιτών. Γεννάται λοιπόν το ζήτημα ποια είναι η έκταση της ευθύνης του ευρύτερα εννοούμενου «δημοσίου» (Δήμοι, Δημόσιες υπηρεσίες κλπ) για αποζημίωση των πληγέντων τόσο για υλικές ζημιές, όσο και για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Παρότι στο σύνολο τους σχεδόν οι Δημόσιοι φορείς της χώρας χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα ως «πρωτοφανή», σε μια προσπάθεια να χαρακτηριστούν αυτά ως ανωτέρα βία και να απαλλαγεί το ευρύτερο Δημόσιο από αστικές ευθύνες, εντούτοις σε πολλές περιπτώσεις, οι ζημιές οφείλονται είτε σε κακοτεχνίες, είτε σε κακή συντήρηση είτε σε παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών από τους δημόσιους φορείς, γεγονότα που δημιούργησαν ή επιδείνωσαν τις καταστροφές.

Συστήνεται λοιπόν στον πολίτη σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημία, να προβεί σε άμεση καταγραφή των ζημιών που έχει υποστεί καθώς και να φωτογραφήσει τα σημεία ή αντικείμενα που υπέστησαν τις φθορές. Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορεί εν συνεχεία, αρχικώς εξωδικαστικά να υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ζημιογόνα παράλειψη (πχ για το δίκτυο της ύδρευσης και αποχέτευσης είναι υπεύθυνη η ΕΥΑΘ ή αντίστοιχη κατά τόπον Υπηρεσία, για την σωστή κοπή των δέντρων ο εκάστοτε Δήμος κλπ) και να διεκδικήσει αποζημίωση. Σε περίπτωση που η ενέργεια αυτή δεν τελεσφορήσει, συστήνεται να απευθυνθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας για έγερση αγωγής αποζημίωσης, τα οποία στο παρελθόν έχουν εκδώσει εκατοντάδες αποφάσεις με τις οποίες δικαιώνονται και αποζημιώνονται πολίτες τόσο για τις ζημιές που υπέστησαν, όσο και για την ηθική βλάβη (ταλαιπωρία, άγχος, φόβο κλπ) την οποία τους προκάλεσε η ζημιά.

Σε περίπτωση που είμαστε ασφαλισμένοι για τις υλικές ζημιές, αυτό δε σημαίνει, ότι δεν είναι δυνατόν να αναζητήσουμε περαιτέρω ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

 

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ανωτέρω κείμενο απευθύνεται κυρίως σε πολίτες και όχι μόνο σε νομικούς. Για το λόγο αυτό και για την ουσιαστικότερη κατανόησή του οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι γενικές και απλουστευμένες καθώς στοχεύουν στην ενημέρωση των μη νομικών και όχι στη συνεισφορά σε επιστημονικό επίπεδο.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Τσορμπατζίδης Βασίλειος Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039) ΚΕΝΤΡΟ: Αριστοτέλους 11, ΤΚ 54624 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Αγίου Γεωργίου 30, Ιωνία, ΤΚ 57008

Τηλ: 2310-225726 Κιν: 6976322663 e-mail: [email protected]

The post Αστική ευθύνη του ευρύτερου Δημοσίου για ζημίες από την κακοκαιρία appeared first on DeltaNews.eu.

Προηγούμενο Σάββας Αναστασιάδης: Η Ελληνόγλωσση εκπαίδευση ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής ομογένειας
Επόμενο Γιατί θεωρούμε γρουσούζικη μέρα την Παρασκευή και 13;