Ρύθμιση 100 δόσεων για χρέη προς τον Δήμο Δέλτα


Τι περιέχει η ρύθμιση;

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δέλτα ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4483/2017 οι οφειλές προς το Δήμο Δέλτα μπορούν πλέον να ρυθμιστούν ως εξής:

 • Οι οφειλές προς τον Δήμο μπορούν να εξοφληθούν εφάπαξ ή έως και 100 δόσεις με ελάχιστη την δόση 20€.
 • Διαγράφονται ή μειώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις του κεφαλαίου ανάλογα με τον αριθμό δόσεων. Παράδειγμα:
 • Οφειλή  100€   +  Πρόστιμο 200€  + Προσαύξηση  30€   = Σύνολο  330€
 • με εφάπαξ καταβολή, δηλαδή πληρώνεται μόνο τα 100€,  διαγράφεται το πρόστιμο 200€ και προσαύξηση 30€

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση απαιτείται:

 1. Οι οφειλές να είναι βεβαιωμένες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017
 2. Να κατατεθεί αίτηση έως 30 Νοεμβρίου 2017 στην Οικονομική Υπηρεσία – Ταμείο του Δήμου Δέλτα, στο Ισόγειο του Κτιρίου των Υπηρεσιών επί της Πλατείας Δημοκρατίας 1, στην Σίνδο.

Δικαίωμα να υπαχθούν έχουν και οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 • Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου
 • Έχουν υπαχθεί  σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ενεργημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται  επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
 • Δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον οφειλέτης  παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα ή μέσα. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Διαδικασία Υπαγωγής Ρύθμισης:

 

 1. Απευθύνεστε σε ένα υπάλληλο του τμήματος Εσόδων του Δήμου Δέλτα στο ισόγειο του κτιρίου των  Δημοτικών Υπηρεσιών επί της οδού Πλ. Δημοκρατίας 1, Σίνδος. Σας παραδίδει την Αίτηση της υπαγωγής και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.
 2. Συμπληρώνεται την Αίτηση υπαγωγής.
 3. Πρωτοκολλείται την Αίτηση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα στον 2ο όροφο του κτιρίου των Δημοτικών υπηρεσιών, επί της οδού Πλατείας Δημοκρατίας 1, Σίνδος.
 4. Εκδίδεται η απόφαση του προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για βασικές οφειλές μέχρι 50.000,00€.Για βασικές οφειλές από 50.000,01€ μέχρι 150.000,00€ αρμόδιο όργανο για την παροχή διευκολύνσεων, ήτοι για την έκδοση απόφασης παροχής των, είναι η οικονομική επιτροπή.Για βασικές οφειλές από 150.000,01€ και άνω αρμόδιο όργανο για την παροχή διευκολύνσεων, ήτοι για την έκδοση απόφασης παροχής των, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι αποφάσεις εκδίδονται μετά από την συνεδρίαση
 5. Καταθέτετε την Αίτηση, με τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα, σε έναν από του δύο εισπράκτορες στο ισόγειο του κτιρίου των  Δημοτικών Υπηρεσιών επί της οδού Πλ. Δημοκρατίας 1, στην Σίνδο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

 

Σε κάθε περίπτωση η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2313 300510

2313 300513

2313 300530

2313 300533

2313 300542

2313 300572

 

The post Ρύθμιση 100 δόσεων για χρέη προς τον Δήμο Δέλτα appeared first on DeltaNews.eu.

Προηγούμενο ΟΓΑ: Αρχίζει η παροχή δωρεάν βιβλίων σε 175.000 δικαιούχους
Επόμενο Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»