Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής Υπηρεσίας Νέων


Αμερικανικής εμπνεύσεως παγκόσμια ημέρα, που σύντομα έλαβε διεθνείς διαστάσεις και σήμερα γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Στόχος της είναι να κινητοποιήσει παιδιά και νέους από 5 έως 25 ετών, που προσφέρουν κοινωνικό έργο καθημερινά μέσα από την εθελοντική προσφορά.

Καθιερώθηκε το 1988 από την Youth Service America (YSA) και γιορτάζεται σ’ ένα από τα Παρασκευοσαββατοκύριακα του Απριλίου (12-14 Απριλίου, το 2019).

Στην Ελλάδα, την οργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει η μ.κ.ο. Έλιξ.

Προηγούμενο Διεθνής Ημέρα Πτήσης του Ανθρώπου στο Διάστημα
Επόμενο Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών