Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής, κεραμικής, χειροτεχνίας, διακόσμησης και ξένων γλωσσών στο Λαγκαδά


Ο Δήμος Λαγκαδά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθηση Δήμου Λαγκαδά.

Θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Εργαστήρι χειροτεχνίας 50 ώρες

Εργαστήρι κεραμικής 50 ώρες

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 ώρες

Πληροφορική (υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις) 50 ώρες

Βασικά Γερμανικά Α1 50 ώρες

Βασικά Ιταλικά Α1 50 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ: 2394 331 07123940 20802, Email: [email protected][email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προηγούμενο Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Όσσα
Επόμενο Ο πολιτιστικός σύλλογος Λαχανά σας προσκαλεί στην φωτογράφιση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου