Το ΝΣΚ ξεκαθαρίζει ποιοι γονείς Υπάλληλοι δικαιούνται αυξημένη άδεια ασθένειας τέκνων


Τους Δημοσίους Υπαλλήλους που είναι μονογονείς, τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι αφορά η αριθμ.205/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Όπως είχατε διαβάσει στον AIRETO, στην παρ.8 του αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ως ισχύει) προβλέπεται ότι “Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος”.

 

Το ΝΣΚ, λοιπόν, εκλήθη να απαντήσει στα εξής δύο ερωτήματα που του υπέβαλε το τ.Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

1) Εάν ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα της παρ.8 του αρ.53 του ν.3528/2007

2) εάν για τον καθορισμό των εννοιών του τριτέκνου και του πολυτέκνου γονέα, που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπ’ όψιν ο συνολικός αριθμός των τέκνων ήο αριθμός των ανηλίκων τέκνων και μόνο.

 

Παραθέτοντας όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τηνομική έννοια “οικογένεια” και κατόπιν επιχειρηματολογίας, το ΝΣΚ έδωσε ομόφωνα τις εξής δύο απαντήσεις:

I] Ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο, είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονταιστην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.8 του αρ.53 του ν.3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα.

II] Για τον καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα – υπαλλήλου, που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπ’ οψινμόνο ο αριθμός των τέκνων που είναι ανήλικα κατά τον χρόνο που ζητείται η χορήγηση αδείας και όχι ο συνολικός αριθμός των τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο  ΕΔΩ.

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει της παρ.4 του αρ.7 του ν.3086/2002, οι Γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον αρμόδιο Υπουργό. Μετά την αποδοχή τους, αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση.  Για τη συγκεκριμένη, η σχετική σημείωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ είναι ότι ακόμα εκκρεμεί η αποδοχή της.

 

Σε συνεργασία με το airetos.gr

Προηγούμενο ΟΑΕΔ: Νωρίτερα η πληρωμή για Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα ανεργίας
Επόμενο Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Όσσα