21 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα της Νόσου Alzheimer


Στην Ελλάδα οι ασθενείς με Alzheimer φτάνουν τις 200.000

«Από το 1994 καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου η Παγκόσμια Ημέρα νόσου Alzheimer. Στόχος της επετείου αυτής είναι η ευαισθητοποίηση και η αφύπνιση του κοινού για τη νόσο.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δράσης των οργανώσεων που έχουν ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τη νόσο και δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσμου, με την υποστήριξη της Διεθνούς Εταιρίας Νόσου Alzheimer (Alzheimer Disease International-ADI).

Η ADI είναι η οργάνωση ομπρέλα των 90 ενώσεων Alzheimer σε όλο τον κόσμο, εργάζεται σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τις εθνικές ενώσεις του Alzheimer να προωθήσουν και να προσφέρουν υποστήριξη τόσο στα άτομα με άνοια όσο και στους φροντιστές τους. Επιπλέον, επιδιώκει την παγκόσμια προσοχή για τη νόσο και συμβάλλει στην εκστρατεία αλλαγής πολιτικής από τις κυβερνήσεις σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται η «Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών» η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Εταιρίας.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά για τη νόσο :

  • Στην Ελλάδα, οι ασθενείς είναι περίπου 200.000 περίπου και εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 2030 τα 276.000 άτομα.
  • Παγκοσμίως, 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν και αναμένεται να φτάσουν τα 135 εκατομμύρια μέχρι το 2050.
  • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Alzheimer απορροφά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για την υγεία.
  • Οι ετήσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση της άνοιας στην Ελλάδα ανέρχοναι σε 3 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Με τον όρο «άνοια» εννοούμε την έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων του ατόμου, της μνήμης και της κρίσης, του λόγου και της προσωπικότητας με συνέπεια τη σταδιακή έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας του.

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Είναι μία νευροεκφυλιστική ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που έχει τρία εξελικτικά στάδια και σε κάθε στάδιο αυξάνεται η βαρύτητα της.

Χαρακτηρίζεται στην ήπια μορφή της από σταδιακή απώλεια της μνήμης και στην συνέχεια περιορισμό των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου, είναι προοδευτική και μη αναστρέψιμη προς το παρόν.

Με την πάροδο του χρόνου οι δυσκολίες αυτές γίνονται πολύ σοβαρές και προστίθενται και διαταραχές της συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα, απάθεια, διαταραχές ύπνου, διαταραχές όρεξης, υπερκινητικότητα, παραλογισμός, καχυποψία, απώλεια της αίσθησης του χρόνου και του τόπου κ.α Ο ασθενής πλέον εξαρτάται για την επιβίωση του ολοκληρωτικά από τους άλλους .

Εκδηλώνεται, συνήθως σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών σπάνια σε ηλικίες 50-65, ενώ είναι σπανιότερη σε ηλικίες μικρότερες των 50 ετών. Είναι μία νόσος της «τρίτης ηλικίας».

Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση της νόσου από τον ίδιο τον ασθενή και είναι το πρώτο βήμα προς τον προγραμματισμό για το μέλλον. Επίσης η ενημέρωση των συγγενών παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο ώστε να είναι προετοιμασμένοι να χειριστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που προκαλεί η νόσος στον πάσχοντα και να είναι σε θέση να τον φροντίσουν

Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer. Σήμερα εφαρμόζεται συνδυαστικά και η θεραπεία της νοητικής ενδυνάμωσης. Κατά την εφαρμογή της συνδυαστικής δράσης, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί το αποτέλεσμα της φαρμακευτικής  θεραπείας.

Η άνοια είναι μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης μεταξύ των ατόμων μεγάλης ηλικίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.

The post 21 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα της Νόσου Alzheimer appeared first on DeltaNews.eu.

Προηγούμενο Μισό εισιτήριο θα πληρώνουν οι κάτω των 18 – Χωρίς επίδειξη πάσο στον Ο.Α.Σ.Θ
Επόμενο Σάββας Αναστασιάδης: Η Ελληνόγλωσση εκπαίδευση ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής ομογένειας