Ξεκίνησε η κτηματογράφηση- Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή μας

Ξεκίνησε η κτηματογράφηση- Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή μας

Ποιες περιοχές αφορά:

-Την πόλη του Λαγκαδά και όλα τα χωριά της περιφέρειας του Δήμου Λαγκαδά εκτός από τα Λαγυνά και το Καβαλάρι για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και πλέον παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας.

-Όλα τα χωριά του Δήμου Βόλβης

-Από το Δήμο Ωραιοκάστρου οι περιοχές του Δρυμού, του Μελισσοχωρίου, του Μεσαίου και της Νέας Φιλαδέλφειας. Για την περιοχή της Λητής έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και πλέον παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας.

Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων:

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας των ακινήτων για τις περιοχές αυτές άρχισε στις 10-12-2018 και λήγει στις 12-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Βασικά σημεία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες:

  • Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα (ψιλή ή πλήρη κυριότητα, επικαρπία, άλλη προσωπική ή πραγματική δουλεία) σε ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή που πρόκειται να ενταχθεί στο Κτηματολόγιο έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους
  • Η δήλωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική, καθώς το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου που εκδίδεται μετά την υποβολή της δήλωσης αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κλπ), οπότε όποιο ακίνητο δεν δηλωθεί δεν θα μπορεί μελλοντικά να μεταβιβασθεί.
  • Μαζί με το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 1) απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο, δικαστική απόφαση κτλ), 2) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, 3) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, 4) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 5) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ), 6) οικοδομική άδεια (αν υπάρχει).
  • Όταν κάποιο ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τότε ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ. αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο συζύγους, ή σε δύο αδέλφια από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το ποσοστό των 50% που του ανήκει).
  • Ο μόνος τρόπος για να δηλώσω στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο που μου έχει μεταβιβαστεί άτυπα είναι με την αιτία της χρησικτησίας δηλαδή να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία όπως δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.).

 

 

 Μπούμπουρας Α. Χρήστος

Δικηγόρος  παρ’ Εφέταις- μέλος ΔΣΘ

2394113013/6939176730
Λαγκαδάς

[email protected]

 
Προηγούμενο Θεσσαλονίκη: Πορεία μαθητών κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών
Επόμενο Η Ιστορία του Φεβρουαρίου