Τριάντα εκατομμύρια ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων


Τριάντα εκατομμύρια ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) για τη χρηματοδότηση συνολικά τεσσάρων σημαντικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πέλλα, εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Πρόκειται για παρεμβάσεις για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων σε τέσσερις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες υποδομές και να επεκταθούν, να εκσυγχρονιστούν ή να βελτιωθούν υφιστάμενες.
Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ μια σειρά από αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30 εκ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσουμε αφενός την ορθή λειτουργία υφιστάμενων υποδομών, όπως ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και βιολογικών καθαρισμών, αφετέρου να συμπληρώσουμε τις υποδομές διαχείρισης όπου απαιτείται, με την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. Οι νέες υποδομές θα αποκτήσουν παράλληλα τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αλλά και ασφαλείς προσβάσεις, με την κατασκευή συνοδών έργων. Ανάμεσα στα έργα που θα υλοποιηθούν είναι η στεγανοποίηση δύο κυψελών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, έργο που δίνει λύση και στο πρόβλημα της συλλογής των στραγγισμάτων, η επέκταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, η κατασκευή της αναγκαίας υποδομής για την κάλυψη της διαχείρισης του συνόλου των απορριμμάτων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και η επέκταση του ΧΥΤΑ Αλμωπίας Πέλλας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθεί μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων να διασφαλίσει την επάρκεια διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ ταυτόχρονα έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων».
Τα τέσσερα έργα που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ είναι:
1. Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.696.671,37 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την οριστική διαμόρφωση και στεγανοποίηση των κυψελών 3 και 4 του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Οι διαμορφώσεις αφορούν σε επιπρόσθετες χωματουργικές εργασίες στις ήδη διαμορφωμένες κυψέλες, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς τους, αλλά και την κατάλληλη «προετοιμασία» του εδάφους, προκειμένου να τοποθετηθεί ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός και η αποστραγγιστική στρώση. Ακόμη περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων (αγωγοί και φρεάτια και σύνδεση με την υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων). Επίσης, θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για το οριζόντιο δίκτυο βιοαερίου και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στις δυο κυψέλες, με αποκατάσταση των βλαβών στα πρανή τους.
2. Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.545.579,07 ευρώ. Η επέκταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας Χαλκιδικής αφορά στην κατασκευή συμπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας και Παλλήνης και στην αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και έχει κορεστεί πλήρως. Προβλέπεται η κατασκευή μιας νέας κλίνης υγειονομικής ταφής (χωρητικότητας 251.339 κ.μ.), έργα μόνωσης του πυθμένα, μείωσης και διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων και του βιοαερίου, καθώς και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του χώρου (εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, δίκτυα πυρόσβεσης, ηλεκτροφωτισμός, περίφραξη κτλ.). Παράλληλα, προβλέπεται η αποκατάσταση των υφιστάμενων κυττάρων απόθεσης, η κατασκευή των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων (δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου), καθώς και η αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. Επίσης, θα γίνουν και εργασίες άρδευσης και δενδροφύτευσης του ΧΥΤΑ.
3. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14.760.461,1 ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ θα είναι 467.000 κ.μ. και η διάρκεια λειτουργίας του με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 16.500 τόνοι/έτος θα είναι 24 έτη. Τα υποέργα που περιλαμβάνονται είναι κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ, της οδού πρόσβασης, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της υποδομής, την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών, τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και την αρχαιολογική επίβλεψη.
4. Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.556.375,57 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει: διαμόρφωση και εκμετάλλευση της επέκτασης της λεκάνης του ΧΥΤΑ, στεγανοποίηση, συλλογή και μεταφορά στραγγισμάτων, εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, διαχείριση βιοαερίου, παρεμβάσεις οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προστασίας, υποδομής και κάλυψης για την Α’ φάση του ΧΥΤΑ, όπως και περιβαλλοντική παρακολούθηση.

The post Τριάντα εκατομμύρια ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων appeared first on DeltaNews.eu.

Προηγούμενο Έως 9.000 Ευρώ Εφάπαξ Επιδότηση Για Φύτευση Δένδρων Με Το Νεο ΕΣΠΑ
Επόμενο Αγρότες: Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα! Ποιοι δρόμοι κλείνουν