Σε ποιους θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου


Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, το κοινωνικό μέρισμα θα λάβουν τα νοικοκυριά που υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν έχουν πληρωθεί έως τώρα για μία σειρά από λόγους. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση για το κοινωνικό μέρισμα του κ. Βεσυρόπουλου, υφυπουργού Οικονομικών, μιλώντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Η ανακοίνωση του κ. Βεσυρόπουλου κρύβει ψαλίδι για τους δικαιούχους. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για χορήγηση σε 307.000 δικαιούχους με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ωστόσο το κοινωνικό μέρισμα δεν θα διανεμηθεί σε πάνω από 284.000 δικαιούχους, αν και τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί το επέτρεπαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, τα 700 ευρώ πληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 σε 267.342 αιτήσεις. Γι’ αυτό και οι 40.000 που υπολείπονταν να λάβουν το μέρισμα μετά την εξέταση των ενστάσεων τους. Ο αριθμός αυτός φαίνεται ότι σε διάστημα ενός μήνα, κάπου στην «διαδρομή» μειώθηκε και μάλιστα κατά 23.000 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον κ. Βεσυρόπουλο, 17.000 νοικοκυριά δεν έχουν λάβει το κοινωνικό μέρισμα για τους εξής, συνήθεις, λόγους:

α) δεν είχε δηλωθεί ο ΑΦΜ των εξαρτώμενων μελών στη φορολογική δήλωση,

β) είχε υποβληθεί εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση για κάποια από τα προηγούμενα επτά έτη,

γ) το αίτημα υποβλήθηκε από το ένα εξαρτώμενο μέλος αντί από τον γονέα και

δ) δεν ήταν έγκυρος ο σχετικός τραπεζικός αριθμός (IBAN).

«Υπάρχουν 17.000 νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του μερίσματος, έχουν υποβάλει αίτηση, και για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Ενημερώνω ότι τα εν λόγω νοικοκυριά θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα έως τέλος Φεβρουαρίου» είπε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Οι δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα είναι:

– Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

– Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

Το κοινωνικό μέρισμα, στο τέλος Φεβρουαρίου, θα πληρωθεί σε 17.000 νοικοκυριά, αντί 40.000 που είχε ανακοινωθεί αρχικά από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ψαλιδίζοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, το κοινωνικό μέρισμα θα λάβουν τα νοικοκυριά που υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν έχουν πληρωθεί έως τώρα για μία σειρά από λόγους. Αυτή ήταν η διαβεβαίωση για το κοινωνικό μέρισμα του κ. Βεσυρόπουλου, υφυπουργού Οικονομικών, μιλώντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Η ανακοίνωση του κ. Βεσυρόπουλου κρύβει ψαλίδι για τους δικαιούχους. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για χορήγηση σε 307.000 δικαιούχους με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ωστόσο το κοινωνικό μέρισμα δεν θα διανεμηθεί σε πάνω από 284.000 δικαιούχους, αν και τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί το επέτρεπαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, τα 700 ευρώ πληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 σε 267.342 αιτήσεις. Γι’ αυτό και οι 40.000 που υπολείπονταν να λάβουν το μέρισμα μετά την εξέταση των ενστάσεων τους. Ο αριθμός αυτός φαίνεται ότι σε διάστημα ενός μήνα, κάπου στην «διαδρομή» μειώθηκε και μάλιστα κατά 23.000 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον κ. Βεσυρόπουλο, 17.000 νοικοκυριά δεν έχουν λάβει το κοινωνικό μέρισμα για τους εξής, συνήθεις, λόγους:

α) δεν είχε δηλωθεί ο ΑΦΜ των εξαρτώμενων μελών στη φορολογική δήλωση,

β) είχε υποβληθεί εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση για κάποια από τα προηγούμενα επτά έτη,

γ) το αίτημα υποβλήθηκε από το ένα εξαρτώμενο μέλος αντί από τον γονέα και

δ) δεν ήταν έγκυρος ο σχετικός τραπεζικός αριθμός (IBAN).

«Υπάρχουν 17.000 νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του μερίσματος, έχουν υποβάλει αίτηση, και για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Ενημερώνω ότι τα εν λόγω νοικοκυριά θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα έως τέλος Φεβρουαρίου» είπε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Οι δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα είναι:

– Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

– Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

– Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ’ αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

– Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ). Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία έγιναν τα περισσότερα λάθη τα οποία διορθώθηκαν στο παρά πέντε του κλεισίματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις.

Προηγούμενο 30 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε 12 περιφέρειες
Επόμενο Στα Λαγυνά έφτασε το φλοιοφάγο έντομο - Ανησυχία για τις καθυστερήσεις