Οδηγίες για την επικοινωνία με υπηρεσίες του δήμου Λαγκαδά


Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού με απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη περιορίζονται οι ημέρες και οι ώρες προσέλευσης του κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά.

Οι ώρες προσέλευσης κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου είναι οι εξής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 09.00 έως 12.00.

Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει έως 24-3-2020 αλλά δύναται να παραταθεί με νεότερη απόφαση.

Συμβουλεύουμε τους δημότες μας να περιορίσουν την όσο το δυνατόν προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου, περιοριζόμενοι στις απόλυτα απαραίτητες συναλλαγές, οι οποίες δεν δύναται να παραταθούν, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών:

Email Δήμου Λαγκαδά: [email protected]

Τηλ. επικοινωνίας:

Διοικητική Υπηρεσία: 23943 30243, 251, 229, 242

Οικονομική Υπηρεσία: 23943 30253, 235, 233

Τεχνική Υπηρεσία: 23943 31002

Πολεοδομία: 23943 31063, 31066

ΚΕΠ: 23943 30630, 30631, email: [email protected]ν.gr

Κοινωνικές Υπηρεσίες: 23940 20802

Σχολικές Επιτροπές: 23943 30223

Κέντρο Κοινότητας: 23940 25048

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, με απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή για τη διαχείριση των οδηγιών κατά της διασποράς της νόσου.

Η Επιτροπή θα λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών και των κυβερνητικών εντολών. Η υλοποίηση των αποφάσεων θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου, τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Η επιτροπή αποτελείται:

1. Δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης,

2. Γενική Γραμματέας, Ελένη Δραγατίδου,

3. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος Προκοπίδης,

4. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Παιδείας, Ελισάβετ Κοτσώνη,

5. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Λ. και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αλέξανδρος Πατσιαλάς,

6. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Όλγα Δαλκαλίτση.

7. Ιατρός Εργασίας

Προηγούμενο Σε καραντίνα δύο χωριά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω κορωνοϊού
Επόμενο Πώς θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού