Ανάκληση φαρμάκου από τον ΕΟΦ. Ανιχνεύτηκε καρκινογόνος ουσία


Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων LUCIDEL 150 mg, LUCIDEL 300 mg και LUCIDEL PLUS (150+12,5) mg προχώρησε ο ΕΟΦ
Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του ΕΟΦ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΤΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
LUCIDEL F.C.TAB 150mg 181247 06/2020
LUCIDEL F.C.TAB 300mg 181260 06/2020
LUCIDEL F.C.TAB 300mg 181277 06/2020
LUCIDEL PLUS F.C.TAB (150+12,5)mg 181390 07/2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Φ. και το άρθρο 6, παρ.ΙΙ εδ.8 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.
3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΦ 3156/15-1-2019 επιστολή της εταιρείας ELPEN σχετικά με εθελοντική
ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων (βλ. συνημμένο Πίνακα) των φαρμακευτικών προϊόντων
LUCIDEL 150 mg, LUCIDEL 300 mg και LUCIDEL PLUS (150+12,5) mg.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία ELPEN, κατόπιν ανίχνευσης στη δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη της ουσίας NDEA (πιθανός καρκινογόνος παράγοντας) σε επίπεδα άνω των επιτρεπτών ορίων
Πηγή: cityportal.gr
Προηγούμενο Ο Π.Σ. Δρυμού Ωραιοκάστρου ετοιμάζει λεωφορεία για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
Επόμενο Ανακύκλωση στα Χριστουγεννιάτικα δέντρα από τον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη