“Επιχειρούμε Έξω”: 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις


Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στις 8 Ιανουαρίου ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για το νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι 50.000 ευρώ.

 

«Πρόκειται για ένα σημαντικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις ελληνικές παραγωγικές/μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και καιρό αναμένουν στοχευμένα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της στοχευμένης υποβοήθησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Τονίζουμε ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία: α) τον ευέλικτο και ελκυστικό χαρακτήρα του προγράμματος, που είναι απλό στη διαχείρισή του και δεν απαιτεί διαδικασία αξιολόγησης (FIFO, first in-first out), παρά μόνο ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και δικαιολογητικών επιβεβαίωσης τυπικών προϋποθέσεων, β) το νομικό πλαίσιό του με βάση τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γ) τον χαρακτήρα του ως ανοιχτό πρόγραμμα» σημειώνει ο ΣΕΒΕ.

 

«Επίσης, είναι θετική και ενθαρρυντική για την επίπονη προσπάθεια εδώ και μια δεκαετία του ΣΕΒΕ να επεξεργάζεται και να μελετά περιφερειακά στοιχεία εξαγωγών και συνιστά μια αναγνώριση του έργου του, η πρόβλεψη του Π/Υ της νέας δράσης που πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Μελέτης του ΣΕΒΕ «Ελληνικές Εξαγωγές ανά Περιφέρεια» 2015 στα οποία καταγράφεται η αξία των εξαγωγών ανά Περιφέρεια και στο σύνολο της Χώρας. Έτσι η κατανομή του Π/Υ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εξαγωγών του κλάδου Μεταποίησης ανά κατηγορία Περιφέρειας», συμπληρώνει ο σύνδεσμος.

Ο ΣΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο αυτό πρόγραμμα, το οποίο υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό προτάσεις του Συνδέσμου.
Ακόμα επιπρόσθετα δε ο ΣΕΒΕ τονίζει την ανάγκη:

  •  της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και κατεξοχήν του ΕΠΑνΕΚ, σε δράσεις και ικανούς προϋπολογισμούς, για την ενίσχυση των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, που, όπως προαναφέρθηκε, τα περιμένουν εδώ και καιρό για να ενισχύσουν την εξαγωγική δράση και ανταγωνιστικότητά τους και να διατηρήσουν και να αυξήσουν την απασχόληση. Οι επιχειρήσεις άλλωστε αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα ουσιαστικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
  •  της συμπλήρωσης του «Επιχειρούμε Έξω» με το αναμενόμενο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ» που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2016 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από σύνθετες δράσεις – οι οποίες είναι απαραίτητες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εξωστρέφειάς τους και ιδιαίτερα όταν αυτή κατευθύνεται σε νέες αγορές – και έχουν μόνο αποσπασματικά και περιορισμένα προβλεφθεί σε άλλα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ.

Όπως σημειώνειο ΣΕΒΕ, το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» θα δώσει μια πρώτη άμεση ενίσχυση στην παραδοσιακή, αποτελεσματική αλλά απλούστερη μορφή εξωστρεφούς ενέργειας και αναμένουμε την ενεργοποίηση και του «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ» με τις υπόλοιπες δράσεις, τη συνέχεια και βελτίωση των επιτυχημένων ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ι και ΙΙ.

«Ο ΣΕΒΕ βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ενδιάμεσου Φορέα ΕΦΕΠΑΕ για την καλύτερη δυνατή προώθηση και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προγράμματος από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις» αναφέρει καταλήγοντας.

Πηγή: voria.gr

The post “Επιχειρούμε Έξω”: 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις appeared first on DeltaNews.eu.

Προηγούμενο Σαν Σήμερα: Η τραγωδία στο Γοργοπόταμο
Επόμενο Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ