Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή


Δείτε ποια είναι τα θέματα

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., καλούνται να προσέλθουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.

2. Έγκριση κατεπείγουσας μετάβασης και δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας (Αθήνα) του κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχου Οικονομικών και μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση πρακτικού και έγκριση ή μη ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό) του έργου «Επείγουσες ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών όλων των Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά έτους 2019», (αρ.μελ.11/2019).

Προηγούμενο Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας
Επόμενο 30 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε 12 περιφέρειες