Αυτά είναι τα 10 επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ (όλα τα ποσά)


Αναλυτικός πίνακας – Προϋποθέσεις χορήγησης

Δέκα διαφορετικά επιδόματα χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Δείτε αναλυτικά το είδος της παροχής και ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.

Είδος Ποσό (€)
Βασικό επίδομα ανεργίας 399,25
Μακροχρόνια άνεργοι 200
Εποχικό επίδομα (οικοδόμοι) 752,21
Εποχικό επίδομα (σμυριδεργάτες) 1016,50
Εποχικό επίδομα (δασεργάτες, καπνεργάτες, ναυπηγεία) 711,55
Εποχικό επίδομα (μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, εποχικά) 508,25
Βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων 239,5
Βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας 207,61
Ειδική παροχή μητρότητας 650
Ειδικό βοήθημα επίσχεσης εργασίας 239,55

Προϋποθέσεις

Βασικό κριτήριο για τη λήψη των επιδομάτων είναι ο χρόνος ανεργίας.

Ως χρόνος ανεργίας μετράει (και) το διάστημα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Για να προσμετρηθεί χρονικό διάστημα συμμετοχής σε πρόγραμμα ως χρόνος ανεργίας:

  • Πρέπει να είναι ο άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ, το λιγότερο ένα τετράμηνο πριν από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα
  • Πρέπει να δηλώσει ο άνεργος τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ, πριν από την έναρξή του
  • Πρέπει να έχουν παρέλθει το λιγότερο δύο ημερολογιακά έτη, από την ολοκλήρωση της προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης οι άνεργοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας, εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορούν να λαμβάνουν τόσο τις επιδοτήσεις από τα προγράμματα εκπαίδευσης που συμμετέχουν, όσο και το επίδομα ανεργίας

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας, για το διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προηγούμενο Πυρκαγιά σε διώροφη κατοικία στο Κολχικό
Επόμενο Χιονίζει στα ορεινά του δήμου Λαγκαδά