Συμφωνία για απαγόρευση καύσης γεωργικών υπολειμμάτων στο Δήμο Δέλτα